Programy pro II. stupeň základních škol

Z DŮVODU NAPLNĚNÍ KAPACIT BOHUŽEL NEMŮŽEME PŘIJÍMAT NOVÉ OBJEDNÁVKY NA VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY V TERMÍNECH DO 30. 6. 2022. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY JE NYNÍ MOŽNÉ OBJEDNÁVAT NA TERMÍNY OD ZÁŘÍ 2022. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Programy pro II. stupeň ZŠ přibližují život a události v obci Lidice v době předválečné, v těžkém období 2. světové války a v následujícím období.  

Vzdělávací programy probíhají v Lidické galerii. 

Rezervace termínů můžete realizovat prostřednictvím objednávkového formuláře nebo na e-mailu varadovalidice-memorial.cz.

Partnerem vzdělávacích programů Památníku Lidice je Dalekohleď, z. ú.

Přes léto můžete navštívit výstavu Lidice (v) minulosti s ukázkami 3D modelu obce Lidice ve výstavní síni Pod Tribunou naproti muzeu Památníku Lidice. Dále výstavu Příběh české vsi ve výstavní síni In Memoriam. Vstupné na obě výstavy zdarma.

V Lidické galerii navštivte 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma "Moje muzeum" nebo stálou sbírku umění 20. a 21. století Remember Lidice. V sousedství galerie zhlédněte původní rodinný dům z 50. let 20. století s expozicí o výstavbě poválečných Lidic.