Den, kdy se mi změnil život

Osudy dětí za druhé světové války 

Seznámení s konkrétními osudy dětí, jejichž životy významně ovlivnila druhá světová válka a holocaust

Cíl programu 

Žáci si během projektu prohloubí své dějinné vědomosti, vytvoří si hlubší vztah a postoj k tématu. Formou dramatické výchovy a vstupu do role se žáci seznámí například s osudem lidické dívky a židovského chlapce a hlouběji pochopí příčiny a důsledky druhé světové války, které měly vliv na život rozličných národností i sociálních pozic. 

Další informace 

Program může absolvovat skupina s maximálně 35 žáky. Je nutné, aby skupina byla smíšená a byli v ní jak chlapci, tak dívky.

Program trvající 120 minut je určen pro žáky 7. a 9. tříd ZŠ a SŠ.

Součástí programu je prohlídka pietního území s odborným výkladem.

Cena programu je 50,- Kč za žáka. V ceně je zahrnut vstup do všech ostatních výstavních prostor Památníku Lidice, jejichž návštěva není součástí programu. Skupina nad 20 osob má 10% slevu.

Program je zážitkový, využívá metod a technik dramatické výchovy, žáci se učí vyjadřovat své názory a postoje, spolupracují na zadaném úkolu.

Autorem vzdělávacího programu je MgA. Kateřina Ondráčková.

Objednávky

Program je nutné objednat nejméně 14 dní předem. 

Zrušení objednaného programu je možné nejpozději den předem na uvedeném tel. čísle.

V případě dotazů kontaktujte edulidice-memorial.cz 

Upozornění 

Pedagogický doprovod prosíme, aby nezasahoval bez vyzvání lektorem do průběhu programu.