Den, kdy se mi změnil život

Osudy dětí za druhé světové války. 

Seznámení s konkrétními osudy dětí, jejichž životy významně ovlivnila druhá světová válka a holocaust.

Cíl programu 
Žáci si během projektu prohloubí své dějinné vědomosti, vytvoří si hlubší vztah a postoj k tématu. Formou dramatické výchovy a vstupu do role se žáci seznámí například s osudem lidické dívky a židovského chlapce a hlouběji pochopí příčiny a důsledky druhé světové války, které měly vliv na život rozličných národností i sociálních pozic. 

Další informace 
Program může absolvovat skupina s maximálně 30 žáky. Je nutné, aby skupina byla smíšená a byli v ní jak chlapci, tak dívky.
Program trvající 3 hodiny je určen pro žáky 7. a 9. tříd ZŠ a SŠ.
Program začíná v Lidické galerii v nových Lidicích, jeho součástí je prohlídka pietního území s odborným výkladem a samostatná prohlídka expozice muzea.


Program je zážitkový, využívá metod a technik dramatické výchovy, žáci se učí vyjadřovat své názory a postoje, spolupracují na zadaném úkolu.

Autorem vzdělávacího programu je MgA. Kateřina Ondráčková.

Objednávky
Program je nutné objednat nejméně týden předem. 
Objednaný program je možné zrušit nejpozději den předem na tel. čísle 739 562 267.

Cena programu je 70,- Kč za žáka. V ceně je zahrnut tištěný materiál a prohlídka ostatních objektů Památníku Lidice. Skupina nad 20 osob má 10% slevu.

V případě dotazů kontaktujte edulidice-memorial.cz

Od 1. 1. 2024 zvyšujeme cenu všech vzdělávacích programů na 100,- Kč za žáka. Skupina nad 20 osob má 10% slevu.

Upozornění
V případě nevhodného chování účastníků, zejména jakýchkoli nenávistných projevů, si vyhrazujeme právo edukační program ukončit bez náhrady nákladů.

Účastí na vzdělávacím programu souhlasíte s pořizováním fotodokumentace pro účely propagace Památníku Lidice. Váš nesouhlas s pořizováním fotografií nám, prosím, sdělte předem. Děkujeme