Den, kdy se mi změnil život

Osudy dětí za druhé světové války 

Seznámení s konkrétními osudy dětí, jejichž životy významně ovlivnila druhá světová válka a holocaust

Cíl programu 

Žáci si během projektu prohloubí své dějinné vědomosti, vytvoří si hlubší vztah a postoj k tématu. Formou dramatické výchovy a vstupu do role se žáci seznámí například s osudem lidické dívky a židovského chlapce a hlouběji pochopí příčiny a důsledky druhé světové války, které měly vliv na život rozličných národností i sociálních pozic. 

Další informace 

Program může absolvovat skupina s maximálně 30 žáky. Je nutné, aby skupina byla smíšená a byli v ní jak chlapci, tak dívky.

Program trvající 3 hodiny je určen pro žáky 7. a 9. tříd ZŠ a SŠ.

Součástí programu je prohlídka pietního území s odborným výkladem.

Cena programu je 70,- Kč za žáka. V ceně je zahrnut vstup do všech ostatních výstavních prostor Památníku Lidice, jejichž návštěva není součástí programu. Skupina nad 20 osob má 10% slevu.

Program je zážitkový, využívá metod a technik dramatické výchovy, žáci se učí vyjadřovat své názory a postoje, spolupracují na zadaném úkolu.

Autorem vzdělávacího programu je MgA. Kateřina Ondráčková.

Objednávky

Program je nutné objednat nejméně 14 dní předem. 

Zrušení objednaného programu je možné nejpozději den předem.

V případě dotazů kontaktujte edulidice-memorial.cz 

V případě nevhodného chování účastníků, zejména jakýchkoli nenávistných projevů, si vyhrazujeme právo edukační program ukončit bez náhrady nákladů.