Lidice očima pamětníků

Prostřednictvím výpovědí pamětníků, krátkých tematických videodokumentů a předmětů z historické sbírky Památníku Lidice žáci postupně odkrývají příběh i historii obce Lidice.

V roce 2023 vznikla v Památníku Lidice výstava "ZáZrakem aneb umělá inteligence vypráví příběhy lidických pamětníků", která představila veřejnosti výtvarná díla vytvořená na základě výpovědí pamětníků lidické tragédie čistě umělou inteligencí. Inspirací byla i pro vznik nového vzdělávacího programu, který pracuje s výpověďmi lidických přeživších, historickými předměty ze starých Lidic i krátkými videodokumenty Minuta z historie.

Na základě těchto zdrojových materiálů žáci společně s lektorem odkrývají celkem čtyři historická témata - život ve starých Lidicích, vyhlazení obce v červnu 1942, tragický osud lidických dětí a pohnutý osud lidických žen. Součástí programu je i prohlídka pietního území Lidic vytvořená ze vzpomínek přeživších lidických obyvatel.

Cíl programu
Žáci jsou pod odborným dohledem zapojeni do vzdělávacího programu aktivní formou. Jsou iniciováni k rozdělení funkcí v rámci skupinové práce a podpořeni k prezentaci v jednotlivých skupinách. V rámci doplňujících aktivit posilují žáci čtenářskou gramotnost a sociální kompetence.

Další informace
Program může absolvovat skupina s maximálně 30 žáky. 
Program trvá 3 hodiny, začíná v Lidické galerii v nových Lidicích. Součástí programu je prohlídka pietního území s odborným výkladem a samostatná prohlídka expozice muzea.

Objednávky
Program je nutné objednat nejméně týden předem.
Objednaný program je možné zrušit nejpozději den předem na tel. čísle 739 562 267.

Cena programu je 70,- Kč za žáka. V ceně je zahrnut tištěný materiál a prohlídka ostatních objektů Památníku Lidice. Skupina nad 20 osob má 10% slevu.

V případě dotazů kontaktujte edulidice-memorial.cz

Od 1. 1. 2024 zvyšujeme cenu všech vzdělávacích programů na 100,- Kč za žáka. Skupina nad 20 osob má 10% slevu.

Upozornění
V případě nevhodného chování účastníků, zejména jakýchkoli nenávistných projevů, si vyhrazujeme právo edukační program ukončit bez náhrady nákladů.

Účastí na vzdělávacím programu souhlasíte s pořizováním fotodokumentace pro účely propagace Památníku Lidice. Váš nesouhlas s pořizováním fotografií nám, prosím, sdělte předem. Děkujeme