Stavíme nové Lidice

Program je situován do dobových prostor lidického domku č. 116. Poznávací i hravou formou seznamuje žáky s osudem Lidic. Při stavbě prototypů nových lidických domků si žáci přiblíží životní příběhy čtyř lidických obyvatel. Autentické prostředí domku přímo vybízí k pátrání po dobových předmětech.

Cíl programu
Program rozvíjí tvořivost a skupinovou práci žáků. Podporuje práci s textem. Seznamuje s historickými fakty lidické tragédie.

Další informace
Program může absolvovat skupina s maximálně 30 žáky. Část programu, která probíhá v autentických prostorech rodinného domu je určena vždy max. pro 15 osob.

Program trvá 3 hodiny, začíná v Lidické galerii v nových Lidicích, probíhá v RD č. p. 116. Součástí programu je prohlídka pietního území s odborným výkladem a samostatná prohlídka expozice muzea.


Objednávky
Program je nutné objednat nejméně týden předem. 
Objednaný program je možné zrušit nejpozději den předem na tel. čísle 739 562 267.

Cena programu je 70,- Kč za žáka. V ceně je zahrnut tištěný materiál a prohlídka ostatních objektů Památníku Lidice. Skupina nad 20 osob má 10% slevu.

V případě dotazů kontaktujte edulidice-memorial.cz.

Od 1. 1. 2024 zvyšujeme cenu všech vzdělávacích programů na 100,- Kč za žáka. Skupina nad 20 osob má 10% slevu.

Upozornění
V případě nevhodného chování účastníků, zejména jakýchkoli nenávistných projevů, si vyhrazujeme právo edukační program ukončit bez náhrady nákladů.

Účastí na vzdělávacím programu souhlasíte s pořizováním fotodokumentace pro účely propagace Památníku Lidice. Váš nesouhlas s pořizováním fotografií nám, prosím, sdělte předem. Děkujeme