Stavíme nové Lidice

Program je situován do dobových prostor lidického domku č. 116. Poznávací i hravou formou seznamuje žáky s osudem Lidic. Při stavbě prototypů nových lidických domků si žáci přiblíží životní příběhy čtyř lidických obyvatel. Autentické prostředí domku přímo vybízí k pátrání po dobových předmětech.


Cíl programu

Program rozvíjí tvořivost a skupinovou práci žáků. Podporuje práci s textem. Seznamuje s historickými fakty lidické tragédie.

Další informace

Program trvá 120 minut. 

Program může absolvovat skupina maximálně 30 osob. Část programu, která probíhá v autentických prostorech rodinného domu je určena vždy max. pro 15 osob. Součástí programu je prohlídka obce Lidice s odborným výkladem.

Objednávky

Program je nutné objednat předem prostřednictvím rezervace vzdělávacího střediska.

Zrušení objednaného programu je možné nejpozději den předem.

Cena programu je 70,- Kč za žáka. V ceně je zahrnut vstup do všech ostatních výstavních prostor Památníku Lidice, jejichž návštěva není součástí programu. Skupina nad 20 osob má 10% slevu.

V případě dotazů kontaktujte edulidice-memorial.cz 

Upozornění

V případě nevhodného chování účastníků, zejména jakýchkoli nenávistných projevů, si vyhrazujeme právo edukační program ukončit bez náhrady nákladů.

Partnerem vzdělávacích programů Památníku Lidice je Dalekohleď, z. ú.

 

Přes léto můžete navštívit výstavu Lidice (v) minulosti s ukázkami 3D modelu obce Lidice ve výstavní síni Pod Tribunou naproti muzeu Památníku Lidice. Dále výstavu Příběh české vsi ve výstavní síni In Memoriam. Vstupné na obě výstavy zdarma.

V Lidické galerii navštivte 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma "Moje muzeum" nebo stálou sbírku umění 20. a 21. století Remember Lidice. V sousedství galerie zhlédněte původní rodinný dům z 50. let 20. století s expozicí o výstavbě poválečných Lidic.