Živé sochy Marie Uchytilové

Vzdělávací program pro 2. stupeň ZŠ

Seznamte se s příběhem Lidic prostřednictvím unikátního sousoší 82 bronzových soch v nadživotní velikosti akademické sochařky Marie Uchytilové, která své životní dílo věnovala dětským obětem války.

Cíl programu
Žáci se seznámí s dílem akademické sochařky Marie Uchytilové, která v Lidicích zanechala svůj odkaz v podobě 82 bronzových soch v nadživotní velikosti znázorňujících lidické děti zavražděné ve vyhlazovacím táboře v Chelmnu.

Na pozadí dramatických událostí, které se v Lidicích odehrály, poznají účastníci programu příběh ženy, která svému životnímu dílu věnovala 20 let intenzivní práce. Poznala se s lidickými matkami a prožila tragický osud všech lidických dětí, které v sousoší vytvořila. Žáci se dozví postup, jakým sousoší vznikalo a nahlédnou do tvorby Marie Uchytilové, která je mimo jiné autorkou první československé koruny. 
Vzdělávací program podporuje skupinovou práci, kreativitu i čtenářskou gramotnost.

Další informace
Program může absolvovat skupina s maximálně 25 žáky. 
Program trvá 3 hodiny a probíhá v Lidické galerii.
 

Součástí programu jsou autentické výpovědi přeživších lidických obyvatel a blízkých Marie Uchytilové. 
Na program navazuje prohlídka pietního území se zapálením svíčky u Pomníku dětským obětem války.

Objednávky
Program je nutné objednat nejméně týden předem. 
Objednaný program je možné zrušit nejpozději den předem na tel. čísle 739 562 267.

Cena programu je 70,- Kč za žáka. V ceně je zahrnut materiál na výtvarnou činnost a vstup do všech ostatních výstavních prostor Památníku Lidice, jejichž návštěva není součástí programu. Skupina nad 20 osob má 10% slevu.

V případě dotazů kontaktujte edulidice-memorial.cz.

Od 1. 1. 2024 zvyšujeme cenu všech vzdělávacích programů na 100,- Kč za žáka. Skupina nad 20 osob má 10% slevu.

Upozornění
V případě nevhodného chování účastníků, zejména jakýchkoli nenávistných projevů, si vyhrazujeme právo edukační program ukončit bez náhrady nákladů.

Účastí na vzdělávacím programu souhlasíte s pořizováním fotodokumentace pro účely propagace Památníku Lidice. Váš nesouhlas s pořizováním fotografií nám, prosím, sdělte předem. Děkujeme