Živé sochy Marie Uchytilové

Vzdělávací program pro 2. stupeň ZŠ

Seznamte se s příběhem Lidic prostřednictvím unikátního sousoší 82 bronzových soch v nadživotní velikosti akademické sochařky Marie Uchytilové, která své životní dílo věnovala dětským obětem války.

Cíl programu

Žáci se seznámí s dílem akademické sochařky Marie Uchytilové, která v Lidicích zanechala svůj odkaz v podobě 82 bronzových soch v nadživotní velikosti znázorňujících lidické děti zavražděné ve vyhlazovacím táboře v Chelmnu.

Na pozadí dramatických událostí, které se v Lidicích odehrály, poznají účastníci programu příběh ženy, která svému životnímu dílu věnovala 20 let intenzivní práce. Poznala se s lidickými matkami a prožila tragický osud všech lidických dětí, které v sousoší vytvořila. Žáci se dozví postup, jakým sousoší vznikalo a nahlédnou do tvorby Marie Uchytilové, která je mimo jiné autorkou první československé koruny. 

Vzdělávací program podporuje skupinovou práci, kreativitu i čtenářskou gramotnost.

Další informace

Program trvá 120 minut.

Součástí programu jsou autentické výpovědi přeživších lidických obyvatel a blízkých Marie Uchytilové. 

Na program navazuje prohlídka pietního území se zapálením svíčky u Pomníku dětským obětem války.

Objednávky

Program je nutné objednat předem prostřednictvím rezervace vzdělávacího střediska: Opens window for sending emailedulidice-memorial.cz.

Zrušení objednaného programu je možné nejpozději den předem na uvedeném tel. čísle.

Cena programu je 70,- Kč za žáka. V ceně je zahrnut vstup do všech ostatních výstavních prostor Památníku Lidice, jejichž návštěva není součástí programu. Skupina nad 20 osob má 10% slevu.

V případě nevhodného chování účastníků, zejména jakýchkoli nenávistných projevů, si vyhrazujeme právo edukační program ukončit bez náhrady nákladů.

Přes léto můžete navštívit výstavu Lidice (v) minulosti s ukázkami 3D modelu obce Lidice ve výstavní síni Pod Tribunou naproti muzeu Památníku Lidice. Dále výstavu Příběh české vsi ve výstavní síni In Memoriam. Vstupné na obě výstavy zdarma.

V Lidické galerii navštivte 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma "Moje muzeum" nebo stálou sbírku umění 20. a 21. století Remember Lidice. V sousedství galerie zhlédněte původní rodinný dům z 50. let 20. století s expozicí o výstavbě poválečných Lidic.