Fantom Lidické galerie

Přijďte navštívit galerii! Galerie může být plná příběhů a pohádek. Program formou dramatických a výtvarných metod.

Cíl programu 

Interaktivní program založený na fiktivním příběhu o zakletém malíři proměňuje děti v detektivy a umělce zároveň. Jen s jejich pomocí je možné zakletého malíře osvobodit. Nadto se děti seznámí s vystavenými díly, prostorem galerie a jejími pravidly. Děti si odnáší pocit skutečných umělců, jejichž dílo je vystaveno v galerii a upomínkový předmět z Lidic.

Program rozvíjí představivost, fantazii i kreativitu dítěte. Zasvěcuje děti do světa uměleckých profesí a podporuje jak skupinovou tak individuální práci.

Další informace 

Program trvá 60 minut a probíhá v Lidické galerii. 

Objednávky 

Program je nutné objednat nejméně týden předem. 

Objednaný program je možné zrušit nejpozději den předem na uvedeném tel. čísle. 

Cena programu je 70,- Kč za žáka. V ceně je zahrnut materiál na výtvarnou činnost a vstup do všech ostatních výstavních prostor Památníku Lidice, jejichž návštěva není součástí programu. Skupina nad 20 osob má 10% slevu.

V případě dotazů kontaktujte: edu@lidice-memorial.cz.

Přes léto můžete navštívit výstavu Lidice (v) minulosti s ukázkami 3D modelu obce Lidice ve výstavní síni Pod Tribunou naproti muzeu Památníku Lidice. Dále výstavu Příběh české vsi ve výstavní síni In Memoriam. Vstupné na obě výstavy zdarma.

V Lidické galerii navštivte 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma "Moje muzeum" nebo stálou sbírku umění 20. a 21. století Remember Lidice. V sousedství galerie zhlédněte původní rodinný dům z 50. let 20. století s expozicí o výstavbě poválečných Lidic.