Badatelský program Lidice 80

Vzdělávací program, který byl vytvořen k 80. výročí lidické tragédie, je určen pro starší žáky a založen na řešení badatelských otázek s využitím digitálních technologií.

 

Cíl programu
Žáci v rámci programu pracují s audiovizuálními a textovými zdroji, které mají k dispozici jak v digitálním archivu, tak v tištěné podobě. Učí se kriticky nahlížet na získávané informace a rozlišovat mezi relevantním a nevhodným zdrojem. Zodpovězením badatelských otázek získají žáci ucelený přehled o skutečnostech vztahujících se k lidické tragédii. Tematická prostředí archivu umožní žákům přenést se virtuálně do míst vztahujícím se k jednotlivým otázkám.

Další informace
Program trvá 180 minut a je určen pro maximálně 30 žáků. Součástí programu není komentovaná prohlídka pietního území. Komentovanou prohlídku pietního území je možné přiobjednat.

Objednávky
Program je nutné objednat nejméně 14 dní předem. 
Objednaný program je možné zrušit nejpozději den předem na tel. čísle 739 562 267.

Cena programu je 70,- Kč za žáka. V ceně je zahrnut tištěný materiál a prohlídka ostatních objektů Památníku Lidice. Skupina nad 20 osob má 10% slevu.

V případě dotazů kontaktujte edulidice-memorial.cz.


Od 1. 1. 2024 zvyšujeme cenu všech vzdělávacích programů na 100,- Kč za žáka. Skupina nad 20 osob má 10% slevu.

Upozornění
V případě nevhodného chování účastníků, zejména jakýchkoli nenávistných projevů, si vyhrazujeme právo edukační program ukončit bez náhrady nákladů.

Účastí na vzdělávacím programu souhlasíte s pořizováním fotodokumentace pro účely propagace Památníku Lidice. Váš nesouhlas s pořizováním fotografií nám, prosím, sdělte předem. Děkujeme