Badatelský program Lidice 80

Vzdělávací program, který byl vytvořen k 80. výročí lidické tragédie, je určen pro starší žáky a založen na řešení badatelských otázek s využitím digitálních technologií.

Cíl programu

Žáci v rámci programu pracují s audiovizuálními a textovými zdroji, které mají k dispozici jak v digitálním archivu, tak v tištěné podobě. Učí se kriticky nahlížet na získávané informace a rozlišovat mezi relevantním a nevhodným zdrojem. Zodpovězením badatelských otázek získají žáci ucelený přehled o skutečnostech vztahujících se k lidické tragédii. Tematická prostředí archivu umožní žákům přenést se virtuálně do míst vztahujícím se k jednotlivým otázkám.

Další informace

Program trvá 180 minut a je určen pro maximálně 30 žáků. Součástí programu není komentovaná prohlídka pietního území. 

Objednávky


Program je nutné objednat předem na emailu: edu@lidice-memorial.cz. 

Zrušení objednaného programu je možné nejpozději den předem.

Cena programu je 70,- Kč za žáka. V ceně je zahrnut vstup do všech ostatních výstavních prostor Památníku Lidice, jejichž návštěva není součástí programu.

Skupina nad 20 osob má 10% slevu.