Lidice očima pamětníků

Prostřednictvím výpovědí pamětníků, krátkých tematických videodokumentů a předmětů z historické sbírky Památníku Lidice žáci postupně odkrývají příběh i historii obce Lidice.

Omlouváme se, do konce června 2024 již máme naplněnou kapacitu vzdělávacích programů. Můžete vybírat z volných termínů od září. Děkujeme za pochopení.

V roce 2023 vznikla v Památníku Lidice výstava "ZáZrakem aneb umělá inteligence vypráví příběhy lidických pamětníků", která představila veřejnosti výtvarná díla vytvořená na základě výpovědí pamětníků lidické tragédie čistě umělou inteligencí. Inspirací byla i pro vznik nového vzdělávacího programu, který pracuje s výpověďmi lidických přeživších, historickými předměty ze starých Lidic i krátkými videodokumenty Minuta z historie.

Na základě těchto zdrojových materiálů žáci společně s lektorem odkrývají celkem čtyři historická témata - život ve starých Lidicích, vyhlazení obce v červnu 1942, tragický osud lidických dětí a pohnutý osud lidických žen. Součástí programu je i prohlídka pietního území Lidic vytvořená ze vzpomínek přeživších lidických obyvatel.

Cíl programu
Žáci jsou pod odborným dohledem zapojeni do vzdělávacího programu aktivní formou. Jsou iniciováni k rozdělení funkcí v rámci skupinové práce a podpořeni k prezentaci v jednotlivých skupinách. V rámci doplňujících aktivit posilují žáci čtenářskou gramotnost a sociální kompetence.

Další informace
Program může absolvovat skupina s maximálně 30 žáky. 
Program trvá 3 hodiny, začíná v Lidické galerii v nových Lidicích. Součástí programu je prohlídka pietního území s odborným výkladem a samostatná prohlídka expozice muzea.


Objednávky
Program je nutné objednat nejméně týden předem. Vzdělávací programy provádíme v termínech úterý až pátek.
V pondělí má Památník Lidice zavírací den.

Objednaný program je možné zrušit nejpozději den předem na tel. čísle 739 562 267.

Cena programu je 100,- Kč za žáka. V ceně je zahrnut tištěný materiál a vstup do všech ostatních výstavních prostor Památníku Lidice, jejichž návštěva není součástí programu. Skupina nad 20 osob má 10% slevu.
1 pedagogický doprovod má vstup zdarma, každý další pedagog platí vstupné 70,- Kč.


V případě dotazů kontaktujte edulidice-memorial.cz


Upozornění
V případě nevhodného chování účastníků, zejména jakýchkoli nenávistných projevů, si vyhrazujeme právo edukační program ukončit bez náhrady nákladů.

Účastí na vzdělávacím programu souhlasíte s pořizováním fotodokumentace pro účely propagace Památníku Lidice. Váš nesouhlas s pořizováním fotografií nám, prosím, sdělte předem. Děkujeme