Pracovní listy

Pracovní listy nabízíme pro obohacení a rozšíření výuky dějepisu, výchovy k občanství a dalších humanitních vzdělávacích oblastí na základní a střední škole.

Pracovní list I.

Pracovní list je rozdělen do tří částí. První část zahrnuje obecnější otázky a doporučujeme ji pro práci před návštěvou Památníku Lidice. Druhá se vztahuje k historii Lidic a je určena především pro žáky, kteří již památník navštívili. Třetí část tvoří doplňující otázky vázané na multimediální expozici a program vzdělávacího střediska. Informace lze též nalézt v doporučené literatuře.

Pracovní list II.

Pracovní list je rozdělen rovněž na tři části. První se vztahuje k atentátu na Heydricha, druhá je zaměřena na literaturu a třetí část se věnuje ohlasu lidické tragédie ve světě. Testové úlohy zde uvedené jsou uzavřené, případně se stručnou odpovědí, zároveň však nabízejí podnět k širšímu zamyšlení nad danou problematikou. Pedagog se tak může sám rozhodnout, zda bude s listem pracovat v jeho základní podobě, nebo využije jednotlivé části samostatně.

Pracovní list III.

Pracovní list je tematicky zaměřen na Protektorát Čechy a Morava. Skládá se z částí A a B. Část A je určena pro ZŠ, část B je svou obtížností určena spíše pro žáky středních škol. Část A se skládá celkem ze 6 úkolů, tematicky zaměřených na odbojovou činnost. Část B se zabývá operací Anthropoid.

Pracovní list IV.

Pracovní list je zaměřen na osudy obce Lidice do jejího vyhlazení v roce 1942. Nejvíce informací lze načerpat absolvováním příslušných vzdělávacích programů pro žáky základních a středních škol, pořádaných Památníkem Lidice, popřípadě studiem doporučené literatury.

Pracovní list V.

Pracovní list tematicky navazuje na předcházející pracovní list, zabývá se opět lidickou tragédií v uvedeném historickém kontextu. Vychází především ze vzdělávacích programů Památníku Lidice pro žáky základních a středních škol.

Pracovní list VI.

Pracovní list je tematicky zaměřen na atentát na Heydricha a je vázán spíše na multimediální expozici Památníku Lidice.

Pracovní list VII.

Pracovní list je tematicky zaměřen na výsadek Silver A, Ležáky a tamější odbojové hnutí a je vázán na expozici památníku Ležáky. Informace lze nalézt i na webových stránkách NKP Ležáky.

Metodické pokyny

V naší nabídce naleznete celkem 7 pracovních listů různého stupně obtížnosti. Ve výše uvedených pracovních listech jsou použity různé metodické postupy, od vyhledávání jediné správné odpovědi (popřípadě více správných odpovědí) z uvedeného množství až po rozlišení správného či nesprávného tvrzení. Pozor na pokyny u jednotlivých úkolů – správných může být i více odpovědí, popřípadě žák rozhoduje o správnosti vyznačením pravdivosti nebo nepravdivosti uvedeného tvrzení. Je třeba si pozorně přečíst zadání a pokyny u jednotlivých číslovaných úkolů na každém pracovním listu. Pokud není uvedena žádná další poznámka, je správná pouze jediná odpověď z uvedených možností. Některé pracovní listy nebo jejich části mohou být také zadány žákům jako domácí příprava s odkazem na uvedenou doporučenou literaturu.

Doporučená literatura

Stehlík, Eduard: Lidice – příběh české vsi; nakladatelství V ráji, Praha, 2004/2012; ISBN 80-86758-13-3
Stehlík, Eduard: Lidická vzpomínání; nakladatelství V ráji, Praha, 2007; ISBN 978-80-86758-45-9
Burian, Michal; Knížek, Aleš; Rajlich, Jiří; Stehlík, Eduard: Atentát – Operace Anthropoid 1941-1942; Ministerstvo obrany ČR Praha, 2007; ISBN 978-80-7278-411-0