Letní edukační workshop v Lidické galerii

Strážci černých lesů


Letní edukační workshop se v Lidické galerii uskuteční v termínu:

od 12. 8. do 16. 8. 2024 

 Workshop je určený pro děti ve věku 6 až 12 let

Letní příměstský edukační workshop Památníku Lidice "Strážci černých lesů" odpoví dětem na otázky, kdo byli „Strážci černých lesů“? Co měli společného s Lidicemi, Jaroslavem Foglarem a Rychlými šípy? Děti se také seznámí s knihami a kreslenými seriály od Jaroslava Foglara a pochopí význam spolupráce, týmového plnění úkolů, prohlubování vztahu k přírodě a znalostí první pomoci.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku, prosíme, odevzdejte na recepci Lidické galerie, kde je také možné zaplatit poplatek za tábor nebo ji pošlete na email: edulidice-memorial.cz

Cena: 2 800,- Kč za 1 turnus/1 dítě (stravování a pitný režim, potřeby, zážitkový program, odměny pro děti, péči instruktorů).

Celý poplatek za workshop je nutné uhradit před konáním tábora, a to nejpozději do 30. 7. 2024. 

Pro více informací se obraťte na: edulidice-memorial.cz, nebo tel.: 778 735 785, 312 253 702

Plakát Initiates file downloadStrážci černých lesů

Přihláška Initiates file downloadPřihláška


Svou účastí na této akci souhlasíte s pořizováním fotodokumentace pro účely propagace Památníku Lidice. Váš nesouhlas s pořizováním fotografií nám, prosím, sdělte předem. Děkujeme

Storno poplatky:

Zruší-li účastník přihlášení 7 a méně dní před jeho zahájením – vrací se 20% z ceny

V den nástupu akce a průběhu tábora poplatek není možné vrátit  

Při neomluveném nenastoupení dítěte na tábor poplatek propadá

Zajistí-li účastník za sebe náhradníka, storno poplatky platit nemusí