Svatomartinský lampionový průvod ke Dni válečných veteránů

Památník Lidice společně s Mateřským centrem Lidičky a obcí Lidice pořádají dne 8. listopadu 2023 již třetí Svatomartinský lampionový průvod ke Dni válečných veteránů.

Před Dnem válečných veteránů rozzáří Lidice lampionový průvod.

Předcházet mu budou výtvarné dílničky pro děti v prostorách Lidické galerie a při té příležitosti budou mít účastníci možnost zhlédnout Mezinárodní výtvarnou výstavu Lidice, jejíž letošním tématem je "TANEC".

Jako každý rok bude na recepci Lidické galerie a na recepci muzea Památníku Lidice umístěna pokladnička Vojenského fondu solidarity, do které budou moci návštěvníci přispět. Vojenský fond solidarity finančně pomáhá vojákům a jejich rodinám, které se dostaly do tíživé životní situace, zároveň podporuje nezaopatřené děti vojáků, kteří zemřeli při plnění služebních povinností.

Těšíme se na setkání.

Svou účastí na této akci souhlasíte s pořizováním fotodokumentace pro účely propagace Památníku Lidice. Váš nesouhlas s pořizováním fotografií nám, prosím, sdělte předem. Děkujeme