Semináře pro pedagogy

Památník Lidice, akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT, připravuje specializované semináře, které jsou určeny zejména učitelům dějepisu, výchovy k občanství nebo jiných humanitních vyučovacích předmětů. 

 

Památník Lidice Vás srdečně zve na seminář akreditovaný MŠMT s názvem Inovativní metody ve výuce dějepisu a společenských věd.

Během jednodenního semináře se pedagogové dozví, jak své žáky naučit kriticky nahlížet na občanská a historická témata a nahlédnou s námi do metodiky inovativního vyučování. Řekneme si, jak do hodin zařadit projektovou výuku, aktivizační i komplexní metody a online hry. Vše si názorně předvedeme v praktické dílně. Seminářem provede Mgr. Martina Kantová.

Termín: 23. 3. 2023

Rozsah: 6,5 hodin

Cena: 500,- Kč

 

 

Památník Lidice Vás také zve na seminář akreditovaný MŠMT s názvem

Malba ve výtvarné výchově pro žáky a studenty 10 — 18 let.

Dvoudenní seminář má formu praktické zážitkové dílny využívající experimenty a hry s barvou. Pedagog se na semináři naučí prostřednictvím řetězení malířských úkolů rozvíjet kreativitu žáků, seznámí se s metodami používajícími náhodu a jejich cíleným ovlivňováním povede poté své žáky k odvážnému výtvarnému projevu a experimentování s barvou a malířskými prostředky.

Termín: 22. -23. 4. 2023

Rozsah: 12 hodin

Cena: 1200,- Kč

 

 

Jedná se o semináře akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Ubytování je možné přímo v místě konání semináře.

Storno podmínky:

Zruší-li účastník semináře přihlášení méně než 7 dní před jeho zahájením, poplatek není možné vrátit.

Zajistí-li účastník za sebe náhradníka, storno poplatky platit nemusí.

 

Pro rezervaci a bližší informace kontaktujte varadovalidice-memorial.czpopř. na tel. +420 731 528 798, 312 253 702

Rezervace

Název