Semináře pro pedagogy

Památník Lidice, akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT, připravuje specializované semináře, které jsou určeny zejména učitelům dějepisu, výchovy k občanství nebo jiných humanitních vyučovacích předmětů. 

SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY

 

Rozhodování továrníka Pály

– rozhodovací procesy na pozadí dějin Lidic

– dramatická výchova v badatelsky orientované výuce

 

Jednodenní seminář má formu praktické dílny. Zaměřuje se na možnosti využití prvků dramatické výchovy v historicky orientovaných vzdělávacích předmětech, na práci s příběhem a jeho využití a také na vtažení účastníků do tématu na základě předložené faksimile.

 

Učitelé dějepisu se seznámí s potenciálem využití metody a technik dramatické výchovy a spřízněných aktivizačních metod na konkrétní ukázce života a podloženého příběhu slánského továrníka Jaroslava Jana Pály.

 

Důraz semináře je kladen na simulaci klíčových rozhodovacích okamžiků v lidském životě s přihlédnutím k morálním hlediskům. Tento princip lze využít do výuky.

 

Lektor: Mgr., MgA. Iva Vachková, Ph.D. (pedagožka, lektorka kurzů dramatické výchovy pro učitele, seminářů hraní rolí v dějepisném vyučování, metodických kurzů pro učitele dějepisu, přednášející v oblasti regionálních dějin, didaktiky a metodiky dějepisu)

 

Seminář je akreditovaný MŠMT a je určen pro pedagogy II. stupně ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU a VOŠ.

Termín konání: 22. 11. 2021 od 10:00 do 17:00 hodin

Místo konání: Lidická galerie, Tokajická 152, Lidice

Cena: 500,-Kč

Ubytování noc před seminářem je možné přímo v Lidické galerii.

 

V případě zájmu o seminář prosím kontaktujte Mgr. Kamilu Varaďovou na email varadova@lidice-memorial.cz, popř. na tel. +420 731 528 798, 312 253 702.

Rezervace

Název

MUZEUM PAMÁTNÍKU LIDICE JE UZAVŘENO Z DŮVODU REKONSTRUKCE. Ostatní expozice jsou přístupné veřejnosti.