Příběhy historie a pracovní listy 

– seminář pro pedagogy a muzejní edukátory k využití pro žáky ZŠ

Termín: 4. 4. 2025

Místo konání: Lidická galerie 

Účastnický poplatek: 500,- Kč.

Rozsah 6 vyučovacích hodin.

Rezervace: laskovskalidice-memorial.cz  

Dobře sestavený pracovní list žáky aktivizuje, vtáhne do tématu, vytvoří prostor pro vlastní tvorbu, objevování i reflexi tématu. Hravé úkoly mohou přispět k rozvíjení čtenářské gramotnosti, stejně jako sledovat další cíle – třeba zažehnutí zájmu o historii. 

Není podstatné, zda materiály vytváříme s nůžkami v ruce či na počítači, důležité je, aby pomůcka nebyla samoúčelná a žáky zaujala. Inspiraci budeme hledat v příkladech dobré praxe z muzejní pedagogiky a z workshopů zaměřených na propátrávání historických souvislostí. Speciální pozornost bude věnována potenciálu komiksu.

Na semináři lektorka přiblíží, jak přistupuje k tvorbě lektorských programů určených pro muzea a jak k tvůrčím dílnám realizovaných ve školách a knihovnách. V obou formátech mají pracovní listy své místo jako efektivní aktivizační metoda, jejíž výhodou je variabilita, snadné přizpůsobení zvoleným záměrům a konkrétnímu publiku. 

Přijďte se inspirovat.

Mgr. Klára Smolíková se kromě psaní populárně naučné literatury pro děti a mládež souběžně věnuje muzejní edukaci. Vytvořila například koncepci výstavy Komenský v komiksu pro Národní pedagogické muzeum. Mnohé její publikace (COM.ensky, Husité, Řemesla, Jak se staví město, H.U.S. či Husův dům) vznikly na základě muzejních expozic, výstav či naučných stezek. Další knihy (Spolkla mě knihovna, Pozor, v knihovně je kocour! či Cha cha chá, zasmál se Mordechaj) zase žijí druhým výstavním životem.