Webináře a on-line kurzy

Nabízíme možnost webinářů a on-line kurzů s doprovodnými aktivitami. Absolvovat můžete webináře a on-line kurzy vycházející ze vzdělávacích programů Památníku Lidice a zaměřující se i na širší kontext lidické tragédie. Webináře jsou určeny žákům základních a středních škol, on-line kurzy také široké veřejnosti.

Online kurzy jsou koncipovány jako e-learning s individuálním přístupem umožňující účastníkovi projít si zvolený tematický kurz s doprovodnými kvízy v určeném čase, absolvovat ho přerušovaně a vracet se k němu. 

Webináře představují online podobu prezenčního vzdělávacího programu, jsou určeny více účastníkům a založeny na interakci účastníků a lektorek. Webináře probíhají v aplikaci MS Teams.

Speciální nabídka pro školy – TEMATICKY ZAMĚŘENÉ VZDĚLÁVACÍ BLOKY
Pro žáky 2. stupně základních škol a studenty středních škol nabízíme za zvýhodněnou cenu kombinaci tematicky zaměřených on-line kurzů a webinářů za zvýhodněnou cenu 90,- Kč.
Vzdělávací blok za uvedenou cenu je možné kombinovat takto:
1 webinář + 2 on-line kurzy
2 webináře + 1 on-line kurz
3 on-line kurzy
 
Programy je nutné Opens external link in new windowobjednat. Pro více informací o webináři či on-line kurzu kontaktujte vzdělávací oddělení Památníku Lidice na e-mailu: edu@lidice-memorial.cz.  
 

V případě nevhodného chování účastníků, zejména jakýchkoli nenávistných projevů, si vyhrazujeme právo edukační program ukončit bez náhrady nákladů.

80. výročí vyhlazení obce Lidice si připomínáme 12. června 2022. Více informací naleznete Opens external link in new windowzde.