Webináře a on-line kurzy

Nabízíme možnost webinářů a on-line kurzů s doprovodnými aktivitami. Absolvovat můžete webináře a on-line kurzy vycházející ze vzdělávacích programů Památníku Lidice a zaměřující se i na širší kontext lidické tragédie. Webináře jsou určeny žákům základních a středních škol, on-line kurzy také široké veřejnosti.

Online kurzy jsou koncipovány jako e-learning s individuálním přístupem umožňující účastníkovi projít si zvolený tematický kurz s doprovodnými kvízy v určeném čase, absolvovat ho přerušovaně a vracet se k němu. 

Webináře představují online podobu prezenčního vzdělávacího programu, jsou určeny více účastníkům a založeny na interakci účastníků a lektorek. Webináře probíhají v aplikaci MS Teams.

Speciální nabídka pro školy – TEMATICKY ZAMĚŘENÉ VZDĚLÁVACÍ BLOKY
Pro žáky 2. stupně základních škol a studenty středních škol nabízíme za zvýhodněnou cenu kombinaci tematicky zaměřených on-line kurzů a webinářů za zvýhodněnou cenu 90,- Kč.
Vzdělávací blok za uvedenou cenu je možné kombinovat takto:
1 webinář + 2 on-line kurzy
2 webináře + 1 on-line kurz
3 on-line kurzy
 
Programy je nutné Opens external link in new windowobjednat. Pro více informací o webináři či on-line kurzu kontaktujte vzdělávací oddělení Památníku Lidice na e-mailu: edu@lidice-memorial.cz.  
 

V případě nevhodného chování účastníků, zejména jakýchkoli nenávistných projevů, si vyhrazujeme právo edukační program ukončit bez náhrady nákladů.

Přes léto můžete navštívit výstavu Lidice (v) minulosti s ukázkami 3D modelu obce Lidice ve výstavní síni Pod Tribunou naproti muzeu Památníku Lidice. Dále výstavu Příběh české vsi ve výstavní síni In Memoriam. Vstupné na obě výstavy zdarma.

V Lidické galerii navštivte 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma "Moje muzeum" nebo stálou sbírku umění 20. a 21. století Remember Lidice. V sousedství galerie zhlédněte původní rodinný dům z 50. let 20. století s expozicí o výstavbě poválečných Lidic.