On-line kurz Děti, škola a válka

Program dává přehledně a srozumitelně nahlédnout, k jakým změnám docházelo za protektorátu ve školství a u volnočasových aktivit. V kontextu představených restrikcí jsou studenti seznámeni se změnami ve třídách a školách, učebnicích či osnovách. Součástí programu je i téma převýchovy demonstrované na příběhu lidických dětí. Program je obohacen o jejich autentické výpovědi, které jsou vzácnou součástí filmového fondu Památníku Lidice.

Studenti mohou získané poznatky ověřit v testech uprostřed a na závěr kurzu.

Kurz je interaktivní, neprovází jím lektor.

Kurz je určen pro žáky druhého stupně základních škol a žáky středních škol, popř. pro individuální zájemce.

Doba trvání: 30 minut

Cena: 30 Kč/žák

V případě zájmu o on-line kurz je nutné kontaktovat vzdělávací oddělení Památníku Lidice na emailu edu@lidice-memorial.cz, které přidělí zájemcům přístupové údaje pro daný kurz. Kurz bude dostupný po zadání přístupových údajů zde: Opens external link in new windowhttp://edulidice.netventic.net/login

Přes léto můžete navštívit výstavu Lidice (v) minulosti s ukázkami 3D modelu obce Lidice ve výstavní síni Pod Tribunou naproti muzeu Památníku Lidice. Dále výstavu Příběh české vsi ve výstavní síni In Memoriam. Vstupné na obě výstavy zdarma.

V Lidické galerii navštivte 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma "Moje muzeum" nebo stálou sbírku umění 20. a 21. století Remember Lidice. V sousedství galerie zhlédněte původní rodinný dům z 50. let 20. století s expozicí o výstavbě poválečných Lidic.