On-line kurz Příběh obce Lidice

Účastníci on-line kurzu získají prostřednictvím digitalizovaných materiálů historické sbírky přehledný a srozumitelný náhled do života obce Lidice a jejího osudu.

On-line kurz přibližuje tragický příběh Lidic ve třech dílčích etapách. Představuje běžný život obce a jejích obyvatel  před atentátem na Reinharda Heydricha, seznamuje s fakty a hrůzným osudem obce po atentátu na Heydricha a interpretuje poválečný vývoj nových Lidic.

Účastníci on-line kurzu mohou také využít navazujících testů, s jejichž pomocí si zasadí historické události do kontextu a ověří získané poznatky.

Kurz je interaktivní, neprovází jím lektor.

Kurz je určen pro žáky druhého stupně základních škol a žáky středních škol, popř. pro individuální zájemce.

Doba trvání: 30 minut

Cena: 50 Kč/žák

V případě zájmu o on-line kurz je nutné kontaktovat vzdělávací oddělení Památníku Lidice na emailu edu@lidice-memorial.cz, které přidělí zájemcům přístupové údaje pro daný kurz. Kurz bude dostupný po zadání přístupových údajů zde: http://edulidice.netventic.net/login