Zachraňme společně hlas minulosti pro budoucnost: Památník dětských obětí války

Dobročinná sbírka na restaurování památníku

Při pohledu na desítky dětských postav semknutých v úzkosti do bezbranného houfu je téměř nemožné ubránit se okamžitému dojetí. Kdo z vás se již před sousoším 82 lidických dětí zavražděných německými nacisty v létě 1942 Chelmnu alespoň na chvíli zastavil, jistě mi dá za pravdu. Dívky a chlapci – drobátka od jednoho roku do šestnácti let věku – stojí jakoby spořádaně a klidně před vámi v celé své nevinnosti a naléhavosti zároveň. Málokterý návštěvník vydrží zpříma hledět do očí těchto dětí, aniž by uronil jedinou slzu…

Památník dětských obětí války, který je nedílnou součástí pietního území v Lidicích, je mimořádné dílo akademické sochařky Marie Uchytilové. Tato výjimečná umělkyně mu věnovala celá dvě desetiletí svého života, přičemž jejím cílem bylo vytvořit monument k poctě všech nevinných dětí, které přišly o život v nesmyslných válkách a ozbrojených konfliktech tohoto světa.

Čas a povětrnostní podmínky se na něm bohužel výrazně podepsaly a jak bylo během posledního odborného zkoumání zjištěno, bez restaurování všech 82 soch, které ho tvoří, je ohrožena nejen jeho estetická hodnota, ale i samotná existence. Provedení náročných restaurátorských prací, mimořádných především jejich rozsahem, je bohužel velice finančně náročné.

V roce, kdy si připomínáme 100. výročí narození Marie Uchytilové, se proto na Vás obracím s prosbou o podporu tohoto zásadního projektu – ať už v podobě dobrovolných finančních příspěvků, nebo šířením informací o probíhající sbírce. Obojí má pro Lidice a jejich Památník dětských obětí války obrovský význam.

Sbírku naleznete na Donio.cz.

Za jakoukoliv Vaši osobní podporu Vám z celého srdce děkuji.

Eduard Stehlík
Ředitel Památníku Lidice


Protože se k našemu rozhodnutí uspořádat veřejnou sbírku na restaurování Památníku dětských obětí války schází dotazy a připomínky ohledně způsobu financování projektu, rozhodli jste se reagovat touto formou a dovysvětlit krok, který jsme učinili:

Památník Lidice má na svého zřizovatele - Ministerstvo kultury do budoucna velké finanční požadavky a má již přislíbenou podporu v jiných projektech - například při restaurováním základů Horákova statku v Lidicích, rekonstrukci hráze rybníka Ležák či stavební rekonstrukci muzea Památníku Ležáky.
Ministerstvo kultury podporuje aktivitu Památníku Lidice hledat možnost financování i z jiných zdrojů. Rozhodnutím uspořádat dobročinnou sbírku právě na tento projekt – restaurování Památníku dětských obětí války – navazujeme také na historickou zkušenost a oslovujeme pro záchranu uměleckého díla veřejnost stejně jako tomu bylo v případě vzniku sousoší v sádře a jeho následného odlití do bronzu. Za vznikem celého uměleckého díla stojí veřejná sbírka a v současné době se opět obracíme na občany, aby nám pomohli s jeho restaurováním. Zároveň věříme, že se tímto krokem prohloubí jejich vazba s oběťmi lidické tragédie i s uměleckým dílem jakožto nositelem důležitého poselství.

Oficiální vyjádření Památníku Lidice je dostupné na webu ČTK

Aktuální stav Památníku dětských obětí války můžete zhlédnout ve fotoreportáži Seznam Zpráv zde: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/obrazem-fotky-sbirka-pro-lidice-sochy-detskych-obeti-nacistu-jsou-v-kritickem-stavu-250235